Μπαταρίες

Επιλέξτε κατασκευαστή

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 70Αh/630A ΔΕΞ.

Κωδικός:
BH0092S40260
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 70Αh/630A ΔΕΞ.
105,82 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S3 41Αh/360A ΔΕΞ.

Κωδικός:
BH0092S30010
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ S3 41Αh/360A ΔΕΞ.
66,32 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 60Αh/540A ΔΕΞ.

Κωδικός:
BH0092S40050
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 60Αh/540A ΔΕΞ.
90,00 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 70Αh/630A ΑΡ.

Κωδικός:
BH0092S40270
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 70Αh/630A ΑΡ.
105,82 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S3 45Αh/400A ΔΕΞ.

Κωδικός:
BH0092S30020
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ S3 45Αh/400A ΔΕΞ.
66,68 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 60Αh/540A ΑΡΙΣΤ.

Κωδικός:
BH0092S40060
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 60Αh/540A ΑΡΙΣΤ.
90,00 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 95Αh/830A ΔΕΞ.

Κωδικός:
BH0092S40280
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 95Αh/830A ΔΕΞ.
139,89 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S3 45Αh/400A ΑΡ.

Κωδικός:
BH0092S30030
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ S3 45Αh/400A ΑΡ.
64,61 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 72Αh/680A ΔΕΞ.

Κωδικός:
BH0092S40070
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 72Αh/680A ΔΕΞ.
108,61 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 95Αh/830A ΑΡ.

Κωδικός:
BH0092S40290
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 95Αh/830A ΑΡ.
139,89 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S3 56Αh/480A ΔΕΞ.

Κωδικός:
BH0092S30050
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ S3 56Αh/480A ΔΕΞ.
78,65 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 74Αh/680A ΔΕΞ.

Κωδικός:
BH0092S40080
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 74Αh/680A ΔΕΞ.
109,88 €

ΜΠΑΤ.S4 40Αh/300A ΔΕΞ.ΠΑΤΟΥΡΑ

Κωδικός:
BH0092S40300
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤ.S4 40Αh/300A ΔΕΞ.ΠΑΤΟΥΡΑ
65,69 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S3 56Αh/480A ΑΡ.

Κωδικός:
BH0092S30060
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ S3 56Αh/480A ΑΡ.
78,65 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 74Αh/680A ΑΡ.

Κωδικός:
BH0092S40090
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 74Αh/680A ΑΡ.
109,88 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ AGM 60AH / 680A

Κωδικός:
BH0092S5A050
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ AGM 60AH / 680A
146,95 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S3 70Αh/640A ΔΕΞ..

Κωδικός:
BH0092S30070
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ S3 70Αh/640A ΔΕΞ..
100,51 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 80Αh/740A ΔΕΞ.

Κωδικός:
BH0092S40100
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 80Αh/740A ΔΕΞ.
118,98 €