Μπαταρίες

Επιλέξτε κατασκευαστή

ΜΠΑΤΑΡΙΑ AGM 60AH / 680A

Κωδικός:
BH0092S5A050
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ AGM 60AH / 680A
146,95 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S3 70Αh/640A ΔΕΞ..

Κωδικός:
BH0092S30070
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ S3 70Αh/640A ΔΕΞ..
100,51 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 80Αh/740A ΔΕΞ.

Κωδικός:
BH0092S40100
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 80Αh/740A ΔΕΞ.
118,98 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S5A AGM 70AH/760A

Κωδικός:
BH0092S5A080
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ S5A AGM 70AH/760A
173,81 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S3 70Αh/640A ΔΕΞ..

Κωδικός:
BH0092S30080
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ S3 70Αh/640A ΔΕΞ..
100,51 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 95Αh/800A ΔΕΞ.

Κωδικός:
BH0092S40130
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 95Αh/800A ΔΕΞ.
141,14 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ AGM 80AH / 800A

Κωδικός:
BH0092S5A110
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ AGM 80AH / 800A
196,35 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S3 88Αh/740A ΔΕΞ..

Κωδικός:
BH0092S30120
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ S3 88Αh/740A ΔΕΞ..
154,58 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 40Αh/330A ΔΕΞ.

Κωδικός:
BH0092S40180
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 40Αh/330A ΔΕΞ.
66,82 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ AGM 95AH / 850A

Κωδικός:
BH0092S5A130
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ AGM 95AH / 850A
227,73 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S3 90Αh/720A ΔΕΞ..

Κωδικός:
BH0092S30130
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ S3 90Αh/720A ΔΕΞ..
123,65 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 40Αh/330A ΑΡ.

Κωδικός:
BH0092S40190
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 40Αh/330A ΑΡ.
68,08 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ AGM 105AH/950A

Κωδικός:
BH0092S5A150
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ AGM 105AH/950A
259,31 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S3 45Αh/300A ΔΕΞ.

Κωδικός:
BH0092S30160
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ S3 45Αh/300A ΔΕΞ.
80,96 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 45Αh/330A ΔΕΞ.

Κωδικός:
BH0092S40200
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 45Αh/330A ΔΕΞ.
71,06 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S5 52Αh/520A ΔΕΞ

Κωδικός:
BH0092S50010
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ S5 52Αh/520A ΔΕΞ
82,62 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΤΟ Μ6 12Ah/200A ΑΡ.

Κωδικός:
BH0092M60180
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΤΟ Μ6 12Ah/200A ΑΡ.
54,94 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S3 45Αh/300A ΑΡ.

Κωδικός:
BH0092S30170
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ S3 45Αh/300A ΑΡ.
80,96 €