Μπαταρίες

Επιλέξτε κατασκευαστή

ΜΠΑΤΑΡΙΑ Τ3 100Ah/720A ΑΡ.

Κωδικός:
BH0092T30320
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ Τ3 100Ah/720A ΑΡ.
168,70 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ Τ4 HD 170Ah/1000A ΑΡ.

Κωδικός:
BH0092T40770
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ Τ4 HD 170Ah/1000A ΑΡ.
324,41 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S3 70Αh/640A ΔΕΞ..

Κωδικός:
BH0092S30080
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ S3 70Αh/640A ΔΕΞ..
129,60 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 95Αh/800A ΔΕΞ.

Κωδικός:
BH0092S40130
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 95Αh/800A ΔΕΞ.
182,66 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ AGM 80AH / 800A

Κωδικός:
BH0092S5A110
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ AGM 80AH / 800A
256,26 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S3 88Αh/740A ΔΕΞ..

Κωδικός:
BH0092S30120
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ S3 88Αh/740A ΔΕΞ..
154,58 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 40Αh/330A ΔΕΞ.

Κωδικός:
BH0092S40180
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 40Αh/330A ΔΕΞ.
85,75 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ AGM 95AH / 850A

Κωδικός:
BH0092S5A130
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ AGM 95AH / 850A
298,16 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S3 90Αh/720A ΔΕΞ..

Κωδικός:
BH0092S30130
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ S3 90Αh/720A ΔΕΞ..
159,84 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 40Αh/330A ΑΡ.

Κωδικός:
BH0092S40190
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 40Αh/330A ΑΡ.
85,75 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ AGM 105AH/950A

Κωδικός:
BH0092S5A150
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ AGM 105AH/950A
338,09 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S3 45Αh/300A ΔΕΞ.

Κωδικός:
BH0092S30160
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ S3 45Αh/300A ΔΕΞ.
80,96 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 45Αh/330A ΔΕΞ.

Κωδικός:
BH0092S40200
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 45Αh/330A ΔΕΞ.
91,55 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S5 52Αh/520A ΔΕΞ

Κωδικός:
BH0092S50010
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ S5 52Αh/520A ΔΕΞ
106,27 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΤΟ Μ6 12Ah/200A ΑΡ.

Κωδικός:
BH0092M60180
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΤΟ Μ6 12Ah/200A ΑΡ.
77,59 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S3 45Αh/300A ΑΡ.

Κωδικός:
BH0092S30170
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ S3 45Αh/300A ΑΡ.
80,96 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 45Αh/330A ΔΕΞ.

Κωδικός:
BH0092S40210
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ S4 45Αh/330A ΔΕΞ.
91,55 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S5 54Αh/530A ΔΕΞ

Κωδικός:
BH0092S50020
Κατασκευαστής: BOSCH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ S5 54Αh/530A ΔΕΞ
111,72 €